KOČKA

Barva a varianty srsti.

Kočky vykazují širokou škálu barev a vzorů srsti. Klasifikace těchto barev může být někdy matoucí, protože různé registry nebo sdružení mohou používat různá jména pro stejnou barvu. Barvu srsti kočky určuje několik genů. Bohužel ne pro všechny zahrnuté geny je už známé genetické pozadí. U genů známých jako A-, B-, D-, C- a E-lokusy je známo genetické pozadí a pro stanovení genetického statusu těchto genů je u VHLGenetics nabízen test DNA. Pro G-lokus (White gloves), S-lokus (Spotting) a W-locus (Albino) VHLGenetics prozatím test DNA nenabízí. U O-lokusu (Orange), I-lokusu (Inhibitor) a T-lokusu (Ticked) není genetické pozadí dosud známo, a proto není možné stanovit genetický status těchto genů DNA testem.

V rámci výše popsaných genů barvy srsti objasňují velké rozdíly čtyři geny; B-, D-, C- a O-lokus. V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace těchto genů.

B-lokus

D-lokus

C-lokus

O-lokus

Barva srsti

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

C/C nebo C/cb, C/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Černá

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

C/C nebo C/cb, C/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Modrá

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

C/C nebo C/cb, C/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Hnědá, čokoládová

b/b nebo b/b’

d/d

C/C nebo C/cb, C/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Fialová

b’/b’

D/D nebo D/d

C/C nebo C/cb, C/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Skořicová, červená

b’/b’

d/d

C/C nebo C/cb, C/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Plavá

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

C/C nebo C/cb, C/cs

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Oranžová, červená, žlutá

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

C/C nebo C/cb, C/cs

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Krémová

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

C/C nebo C/cb, C/cs

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Želvovina (tortie), Kaliko

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

C/C nebo C/cb, C/cs

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Modrá-krémová, modrá želvovinová

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

cb/cb

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Sobolí, tulení sépie

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

cb/cb

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Modrá sépie

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

cb/cb

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Čokoládová sépie, šampaňská

b/b nebo b/b’

d/d

cb/cb

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Fialová sépie, platina

b’/b’

D/D nebo D/d

cb/cb

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Skořicová sépie

b’/b’

d/d

cb/cb

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Plavá sépie

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

cb/cb

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Červená sépie

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

cb/cb

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Krémová sépie

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

cb/cb

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Želvovina (tortie), Kaliko

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

cb/cb

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Modrá-krémová, modrá želvovinová

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

cb/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Tulení norek, přírodní norek

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

cb/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Modrý norek

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

cb/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Čokoládový norek, šampaňský norek

b/b nebo b/b’

d/d

cb/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Fialový norek, platinový norek

b’/b’

D/D nebo D/d

cb/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Skořicový norek, medový norek

b’/b’

d/d

cb/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Plavý norek

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

cb/cs

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Červený norek

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

cb/cs

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Krémový norek

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

cb/cs

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Želvovina (tortie), Kaliko

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

cb/cs

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Modrá-krémová, modrá želvovinová

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

cs/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Tulení tečka

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

cs/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Modrá tečka

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

cs/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Čokoládová tečka

b/b nebo b/b’

d/d

cs/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Fialová tečka, platinová tečka

b’/b’

D/D nebo D/d

cs/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Skořicová tečka

b’/b’

d/d

cs/cs

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Plavá tečka

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

cs/cs

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Červená tečka

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

cs/cs

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Krémová tečka

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

D/D nebo D/d

cs/cs

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Želvovina (tortie), Kaliko

B/B, B/b, B/b’, b/b, b/b', b'/b'

d/d

cs/cs

O/o (samice) or O/o/- (samec XXY)

Modrá-krémová, modrá želvovinová

 

BARVY SRSTI

A-lokus: K757 Barva srsti Aguti

Aguti gen (ASIP gen) je zodpovědný za produkci proteinu, který reguluje distribuci černého pigmentu (eumelaninu) v chlupu. Tento gen je také známý jako A-lokus a způsobuje "ticking", což znamená, že jednotlivé chlupy mají pruhy světlé a tmavé pigmentace. Pruhy aguti mohou být viditelné jak v černé, tak i v červené barvě. Test barvy srsti Aguti (K757) testuje genetický status v A-lokusu. A-lokus má dvě varianty (alely). Alela A je dominantní a produkuje srst s pruhovanými chlupy. Na chlupech se střídají pásy žluté a černé barvy, končící černými špičkami (podobně jako srst divoké myši nebo králíka). Recesivní alela produkuje srst, která je jednobarevná (jednolitá). Pouze pokud má kočka dvě kopie recesivní alely a, barva srsti je jednolitá.

Jiný druh pigmentace u koček produkuje tabby (mourovaté) vzory tmavých pruhů rozptýlených světlejšími aguti špičkami chlupů. Chlupy v tmavších pruzích nemají posun mezi produkcí černého a žlutého pigmentu a zůstávají stejnoměrně tmavé. Efekt aguti proteinu na oranžový pigment je omezen, takže na kočkách, které jsou a/a pro agouti, může ještě být viděno pruhované vzorování.

Test barvy srsti Aguti (A-lokus) obsahuje následující výsledky:

A-lokus

Barva srsti

A/A

barva srsti Aguti

A/a

barva srsti Aguti

a/a

jednobarevná

 

B-lokus: K755 Barva srsti Skořicová a K756 Barva srsti Čokoládová

Barvy srsti černá, čokoládová/hnědá a skořicová/červená jsou řízeny genem TYRP1 (s tyrosinázou související protein 1), který se podílí na produkci černého barviva pigmentu eumelaninu. Lokus tohoto genu je také zvaný B-lokus. Barva srsti Cinnamon (K755) a barva srsti Chocolate (K756) mají obě genetický status v lokusu B. B-lokus má tři varianty (alely). Alela B je dominantní vzhledem k alelám b a b'; alela b je dominantní k alele b’. Výsledkem dominantní alely B je černá barva srsti. Projevem alely b je čokoládová/hnědá barva a projevem alely b' je barva srsti skořicová/červená.

Testy barvy srsti Skořicová a Čokoládová (společný B-lokus) obsahují následující výsledky:

Čokoládová

Skořicová

B-lokus

Barva srsti

N/N

N/N

B/B

Černá

N/N

N/b’

B/b’

Černá

N/N

b’/b’

b’/b’

Skořicová/červená

N/b

N/N

B/b

Černá

N/b

N/b’

b/b’

Hnědá/čokoládová

b/b

N/N

b/b

Hnědá/čokoládová

 

D-lokus: K760 Barva srsti Dilution (ředěná)

Ředěný gen (gen MLPH) je zodpovědný za intenzitu barvy srsti na základě ovlivnění množství pigmentu v chlupu. Tento gen je také známý jako D-lokus a ředí všechny barvy. Test barvy srsti Dilution (K760) testuje genetický status v D-lokusu. D-Lokus má dvě varianty (alely). Alela D je dominantní a zbarvení nijak neovlivňuje. Pouze pokud má kočka dvě kopie recesivní alely d, barva srsti je ředěná. Výsledkem ředění černé barvy je šedá, chovateli koček zvaná jako "modrá". Ředění čokoládově/hnědé do barvy lila je popsáno jako "holubice" nebo světle šedá a někdy se nazývá "frost" nebo "levandule". Ředění skořicové barvy do plavé žlutohnědé (Fawn) se popisuje jako "káva a smetana" nebo karamelová barva. Některá plemena koček jsou zafixována pro jednu z alel. Egyptská Mau a Singapura jsou fixovány pro dominantní alelu D. Plemena Chartreux, Korat a Ruská modrá jsou fixovány pro recesivní alelu d. Většina ostatních plemen může mít obě alely.

Test ředěné barvy srsti obsahuje následující výsledky, (v tomto schématu jsou výsledky testu ředěné barvy srsti uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro B-lokus):

D-lokus

B-lokus

Barva srsti

D/D

B/B, B/b nebo B/b’

Černá

D/D

b/b nebo b/b’

Hnědá, čokoládová

D/D

b’/b’

Skořicová, červená

D/d

B/B, B/b nebo B/b’

Černá

D/d

b/b nebo b/b’

Hnědá, čokoládová

D/d

b’/b’

Skořicová, červená

d/d

B/B, B/b nebo B/b’

Modrá

d/d

b/b nebo b/b’

Fialová

d/d

b’/b’

Plavá

 

C-lokus: K758 Barva srsti Siamská a K759 Barva srsti Barmská

Vzor srsti u Siamské a Barmské kočky je řízen genem TYR (tyrozináza), který produkuje enzym nutný pro produkci melaninu. Barmský vzor je výsledkem redukce produkce pigmentů, čímž se mění černý pigment na sépiovou a oranžovou až žlutou barvu. Koncové části u barmského vzoru jsou tmavší než tělo a oči jsou žluto-šedé nebo žlutozelené. Siamský vzor ukazuje snížení produkce pigmentu v koncových částech těla, a oči jsou modré. Tento gen je také známý jako Color gen nebo C-locus. Barva srsti Siamská (K758) a barva srsti Barmská (K759) mají obě genetický status v C-lokusu. C-lokus má tři varianty (alely). Alela C je dominantní k alelám cb a cs; alela cb je semidominantní k alele cs. Dominantní alela C nemá žádný vliv na barvu srsti. Dvě kopie alely cb (homozygot cb/cb) vytvářejí na srsti barmský vzor. Jedna kopie alely cb a jedna kopie alely cs (cb/cs) vytváří střední zabarvení norek. Dvě kopie alely cs (cs/cs) vytváří na srsti siamský vzor.

Testy barvy srsti Siamská a Barmská (společný C-lokus) obsahují následující výsledky:

Siamská

Barmská

C-lokus

Barva srsti

N/N

N/N

C/C

Plná barva

N/N

N/cb

C/cb

Plná barva

N/N

cb/cb

cb/cb

Barmská/Sépie

N/cs

N/N

C/cs

Plná barva

N/cs

N/cb

cb/cs

Tonkinská/Norek

cs/cs

N/N

cs/cs

Siamská/Tečky

V následujícím schématu jsou výsledky C-lokusu uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro B-lokus a D-lokus:

C-lokus

B-lokus

D-lokus

Barva srsti

C/C

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

Černá

C/C

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

Modrá

C/C

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

Hnědá, čokoládová

C/C

b/b nebo b/b’

d/d

Fialová

C/C

b’/b’

D/D nebo D/d

Skořicová, červená

C/C

b’/b’

d/d

Plavá

C/cb

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

Černá

C/cb

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

Modrá

C/cb

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

Hnědá, čokoládová

C/cb

b/b nebo b/b’

d/d

Fialová

C/cb

b’/b’

D/D nebo D/d

Skořicová, červená

C/cb

b’/b’

d/d

Plavá

C/cs

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

Černá

C/cs

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

Modrá

C/cs

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

Hnědá, čokoládová

C/cs

b/b nebo b/b’

d/d

Fialová

C/cs

b’/b’

D/D nebo D/d

Skořicová, červená

C/cs

b’/b’

d/d

Plavá

cb/cb

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

Sobolí, tulení sépie

cb/cb

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

Modrá sépie

cb/cb

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

Čokoládová sépie, šampaňská

cb/cb

b/b nebo b/b’

d/d

Fialová sépie, platina

cb/cb

b’/b’

D/D nebo D/d

Skořicová sépie

cb/cb

b’/b’

d/d

Plavá sépie

cb/cs

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

Tulení norek, přírodní norek

cb/cs

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

Modrý norek

cb/cs

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

Čokoládový norek, šampaňský norek

cb/cs

b/b nebo b/b’

d/d

Fialový norek, platinový norek

cb/cs

b’/b’

D/D nebo D/d

Skořicový norek, medový norek

cb/cs

b’/b’

d/d

Plavý norek

cs/cs

B/B, B/b nebo B/b’

D/D nebo D/d

Tulení tečka

cs/cs

B/B, B/b nebo B/b’

d/d

Modrá tečka

cs/cs

b/b nebo b/b’

D/D nebo D/d

Čokoládová tečka

cs/cs

b/b nebo b/b’

d/d

Fialová tečka, platinová tečka

cs/cs

b’/b’

D/D nebo D/d

Skořicová tečka

cs/cs

b’/b’

d/d

Plavá tečka

 

E-lokus: K639 Barva srsti E lokus, extenzivní

Extenzivní gen (gen MCR1) kontroluje produkci černého a červeného pigmentu. U koček jsou odstíny červené barvy určovány dominantním Orange genem (O-lokus) umístěným na chromozomu X. Genetické pozadí O-lokusu je zatím neznámé. Extenzní gen je také známý jako E-lokus. Test barvy srsti E-lokus (K639) testuje genetický stav E-lokusu. E-lokus má dvě varianty (alely). Předpokládá se, že (téměř) všechny kočky jsou fixovány pro dominantní alelu E, mají dvě kopie dominantní alely E a na základě tohoto samotného genu by mohly produkovat jak červený, tak černý pigment. Recesivní alela e má za následek koťata, která se rodí s černým / hnědým mourováním (modré / meruňka uzředěných variant). Když koťata dospívají, černý / modrý pigment se nahradí žlutou barvou, což vede k zbarvení zlaté srsti u dospělých koček. Původně to bylo nazýváno X Colour, dnes se tomu říká Amber. Recesivní alela může být přítomna u Norské lesní kočky a stopy vedou zpět k jedinému samičímu předkovi z Norska narozenému v roce 1981. Kočky se dvěma kopiemi alely e mají pouze jantarovou barvu srsti, pokud není přítomna dominantní alela O v O-lokusu.

Test barvy srsti E lokus, extenzivní obsahuje následující výsledky, (v tomto schématu jsou výsledky testu barvy srsti E-lokus, extenzivní uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro O-lokus). Pro O-locus není žádný DNA test k dispozici:

E-lokus

O-lokus (test DNA není k dispozici)

Barva srsti

E/E

O/O, O/o nebo o/o (samice)

Není jantarová

E/E

O/- nebo o/- (samec)

Není jantarová

E/e

O/O, O/o nebo o/o (samice)

Není jantarová

E/e

O/- nebo o/- (samec)

Není jantarová

e/e

o/o (samice) nebo o/- (samec)

Jantarová

e/e

O/O (samice) nebo O/- (samec)

Červená

e/e

O/o (samice)

Jantarová/červená želvovinová

 

G-lokus: White Gloves, KIT gen

Bohužel pro tuto barvu srsti nebyl zatím ve vědecké literatuře popsán žádný test DNA. Vzhledem k tomu, že dědičnost barvy srsti může být pouze částečně definována, pro popis barvy srsti G-lokus odkazujeme na Lyons LA., (2015) Mutace DNA kočky: dobrá, špatná a ošklivá. J Feline Med Surg 17, 203-219.

 

W-lokus a S-lokus: K303 Barva srsti Dominantní bílá & bílá skvrnitost

Barva Dominantní bílá a bílá skvrnitost je řízená KIT genem. Dominant White je také označována jako W-lokus a White Spotting jako S-lokus. Gen/geny řídící vzor White Spotting je zatím neznámý. Navíc ne všechny bílé skvrny nebo vzory jsou výsledkem genu KIT, jelikož jiné geny mohou také mít mutace, které vedou k depigmentačním fenotypům.

KIT gen má tři varianty (alely). Alela DW je dominantní nad alelami Ws a N; alela Ws je dominantní nad alelou N. Dominantní alela DW má barvu bílého pláště. Alela Ws podmiňuje bílé skvrny a alela N nemá vliv na barvu srsti.

Dominantní Bílá je odlišná od albinismu (C-lokus), který je výsledkem mutace v genuTYR (tyrozináza) a nemá žádný známý vliv na sluch. Jedna nebo dvě kopie alely DW budou mít za následek bílou kočku s různým stupněm poškození sluchu.

Test Dominantní bílá & bílá skvrnitost obsahuje následující výsledky:

Dominantní bílá & bílá skvrnitost (W-en S-locus)

Barva srsti

N/N

Není bílá nebo bílá skvrnitost

N/DW

Bílá

DW/DW

Bílá

N/Ws

Kočka má bílé skvrny

DW/Ws

Bílá

Ws/Ws

Kočka má bílé skvrny

 

 

O-lokus: Orange

Bohužel pro tuto barvu srsti nebyl zatím ve vědecké literatuře popsán žádný test DNA. Vzhledem k tomu, že dědičnost barvy srsti může být pouze částečně definována, pro popis barvy srsti O-lokus odkazujeme na Lyons LA., (2015) Mutace DNA kočky: dobrá, špatná a ošklivá. J Feline Med Surg 17, 203-219.

 

I-lokus: Inhibitor

Bohužel pro tuto barvu srsti nebyl zatím ve vědecké literatuře popsán žádný test DNA. Vzhledem k tomu, že dědičnost barvy srsti může být pouze částečně definována, pro popis barvy srsti I-lokus odkazujeme na Lyons LA., (2015) Mutace DNA kočky: dobrá, špatná a ošklivá. J Feline Med Surg 17, 203-219.

 

T-lokus: Ticked

Bohužel pro tuto barvu srsti nebyl zatím ve vědecké literatuře popsán žádný test DNA. Vzhledem k tomu, že dědičnost barvy srsti může být pouze částečně definována, pro popis barvy srsti T-lokus odkazujeme na Lyons LA., (2015) Mutace DNA kočky: dobrá, špatná a ošklivá. J Feline Med Surg 17, 203-219.

 

K306 Barva srsti Červenohnědá (Barmská)

Informace o tomto testu budou brzy následovat.

 

VARIANTY SRSTI

Délku chlupů určuje fibroblastový růstový faktor 5 (FGF5). Byly identifikovány čtyři mutace v FGF5, které ovlivňují délku srsti u různých plemen. Existují specifické mutace plemene Ragdoll, Norské lesní kočky a Mainské mývalí, a dále různé mutace, které ovlivňují délku srsti u všech plemen dlouhosrstých koček. V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace těchto mutací.

Mutace Ragdoll

Mutace Norská lesní

Mutace Mainská mývalí

Mutace všechna plemena

Gen FGF5

Délka srsti

N/N

N/N

N/N

N/N

N/N

krátká

N/M1

N/N

N/N

N/N

N/M1

krátká

N/N

N/M2

N/N

N/N

N/M2

krátká

N/N

N/N

N/M3

N/N

N/M3

krátká

N/N

N/N

N/N

N/M4

N/M4

krátká

M1/M1

N/N

N/N

N/N

M1/M1

dlouhá

N/M1

N/M2

N/N

N/N

M1/M2

dlouhá

N/M1

N/N

N/M3

N/N

M1/M3

dlouhá

N/M1

N/N

N/N

N/M4

M1/M4

dlouhá

N/N

M2/M2

N/N

N/N

M2/M2

dlouhá

N/N

N/M2

N/M3

N/N

M2/M3

dlouhá

N/N

N/M2

N/N

N/M4

M2/M4

dlouhá

N/N

N/N

M3/M3

N/N

M3/M3

dlouhá

N/N

N/N

N/M3

N/M4

M3/M4

dlouhá

N/N

N/N

N/N

M4/M4

M4/M4

dlouhá

 

K502 Cornish Rex, kudrnatá srst

Tvorbu chlupů ovlivňuje gen receptoru 6 lysofosfatidové kyseliny (LPAR6). Test na kudrnaté osrstění plemene Cornish Rex (K502) testuje genetický status LPAR6 genu. LPAR6 gen má dvě varianty (alely). Alela N je dominantní a nemá na srst vliv. Pouze pokud má kočka dvě kopie recesivní alely CC, srst je kudrnatá. Mutace je fixní u koček plemene Cornish Rex. Test lze použít v programech křížení pomoci chovatelům vybrat kočky, které mohou přenášet kudrnatou srst na další generaci.

Test Cornish Rex, kudrnatá srst obsahuje následující výsledky:

Výsledek testu Cornish Rex, kudrnatá srst

Srst

CC/CC

Kudrnatá srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

N/CC

Normální srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

N/N

Normální srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

 

K304 Devon Rex, kudrnatá srst a K305 Sphynx, lysost

Tvorbu chlupů u koček Devon Rex a Sphynx ovlivňují v genu Keratin 71 (KRT71) dvě odlišné mutace, což vede ke kudrnaté srsti nebo téměř bezsrstému tělu. Testy Devon Rex - kudrnatá srst (K304) a Sphynx - lysost (K305) mají obě genetický status v genu KRT71. KRT71 gen má tři varianty (alely). Alela N je dominantní k alelám hr a dr; alela hr je dominantní k alele dr. Dominantní alela N nemá vliv na typ srsti. Dvě kopie alely hr (homozygotní hr/hr) nebo jedna kopie alely hr v kombinaci s jednou kopií alelou dr (heterozygotní hr/dr) mají za následek téměř lysost. Dvě kopie alely dr (dr/dr) mají za následek kudrnatou srst. Pro chovatele Sphynx testy identifikují kočky bez srsti, které nesou kudrnatou mutaci, a proto v závislosti na samečkovi mohou mít potomky s kudrnatým kabátem.

Testy srsti Devon Rex, kudrnatá srst a Sphynx, lysost (společný KRT71 gen) obsahují následující výsledky:

Devon Rex, kudrnatost

Sphynx, lysost

KRT71 gen

Srst

N/N

N/N

N/N

Normální srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

N/N

N/hr

N/hr

Normální srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

N/N

hr/hr

hr/hr

Téměř lysost, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

N/dr

N/N

N/dr

Normální srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

N/dr

N/hr

hr/dr

Téměř lysost, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

dr/dr

N/N

dr/dr

Kudrnatá srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující tvorbu chlupů

 

K466 Délka srsti-všechna plemena

Délku chlupů určuje fibroblastový růstový faktor 5 (FGF5). Byly identifikovány čtyři mutace v FGF5, které ovlivňují délku srsti u různých plemen. Existují specifické mutace plemene Ragdoll, Norské lesní kočky a Mainské mývalí, a dále různé mutace, které ovlivňují délku srsti u všech plemen dlouhosrstých koček. Test délky srsti všech plemen (K466) testuje plemenně nespecifické mutace v genu FGF5 a má dvě varianty (alely). Mutace mohou být přítomny u všech plemen dlouhosrstých koček. Recesivní alela podmiňuje dlouhou srst a dominantní alela krátkou srst.

Test Délka srsti-všechna plemena obsahuje následující výsledky:

Výsledek testu Délka srsti všechna plemena

Délka srsti

M4/M4

Dlouhá srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/M4

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/N

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

 

K461 Délka srsti - Mainská mývalí

Délku chlupů určuje fibroblastový růstový faktor 5 (FGF5). Byly identifikovány čtyři mutace v FGF5, které ovlivňují délku srsti u různých plemen. Existují specifické mutace plemene Ragdoll, Norské lesní kočky a Mainské mývalí, a dále různé mutace, které ovlivňují délku srsti u všech plemen dlouhosrstých koček. Test délky srsti Mainské mývalí (K461) testuje u plemene Mainská mývalí konkrétní mutaci v genu FGF5 a má dvě varianty (alely). Tato mutace může být také přítomna u plemene Ragdoll. Recesivní alela podmiňuje dlouhou srst a dominantní alela krátkou srst.

Test Délka srsti-Mainská mývalí obsahuje následující výsledky:

Výsledek testu Délka srsti Mainská mývalí

Délka srsti

M3/M3

Dlouhá srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/M3

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/N

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

 

K462 Délka srsti - Norská lesní

Délku chlupů určuje fibroblastový růstový faktor 5 (FGF5). Byly identifikovány čtyři mutace v FGF5, které ovlivňují délku srsti u různých plemen. Existují specifické mutace plemene Ragdoll, Norské lesní kočky a Mainské mývalí, a dále různé mutace, které ovlivňují délku srsti u všech plemen dlouhosrstých koček. Test délky srsti norské lesní (K462) testuje u Norské lesní kočky konkrétní mutaci v genu FGF5 a má dvě varianty (alely). Recesivní alela podmiňuje dlouhou srst a dominantní alela krátkou srst.

Test Délka srsti-Norská lesní obsahuje následující výsledky:

Výsledek testu Délka srsti Norská lesní

Délka srsti

M2/M2

Dlouhá srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/M2

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/N

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

 

K463 Délka srsti - Ragdoll

Délku chlupů určuje fibroblastový růstový faktor 5 (FGF5). Byly identifikovány čtyři mutace v FGF5, které ovlivňují délku srsti u různých plemen. Existují specifické mutace plemene Ragdoll, Norské lesní kočky a Mainské mývalí, a dále různé mutace, které ovlivňují délku srsti u všech plemen dlouhosrstých koček. Test délky srsti Ragdoll (K463) testuje u plemene Ragdoll konkrétní mutaci v genu FGF5 a má dvě varianty (alely). Recesivní alela podmiňuje dlouhou srst a dominantní alela krátkou srst.

Test Délka srsti-Ragdoll obsahuje následující výsledky:

Výsledek testu Délka srsti Ragdoll

Délka srsti

M1/M1

Dlouhá srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/M1

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti

N/N

Krátká srst, pokud není modifikována jinou mutací ovlivňující délku srsti