KŮŇ

Barva a varianty srsti.

Každý kůň má základní zbarvení, může být vraník, hnědák nebo ryzák. Toto základní zbarvení je kontrolováno geny Extension (zesvětlujícícmi) a Agouti. Gen pro zesvětlení kontroluje produkci černého a červeného pigmentu, zatímco distribuce černého pigmentu je řízena genem agouti.

Zbytek barevných genů působí jako modifikátory (zředění nebo depigmentace) na základní barvu koně. Existuje nejméně pět genů, které ředí barvu srsti koně: Cream, Champagne, Dun, Pearl a Silver. Geny pro vzory modifikují barvu koně odstraněním barvy (depigmentací). Tyto geny obsahují Overo, Sabino, Tobiano, Grey, dominantní bílá, bílá skvrnitost, Appaloosa skvrnitost a Pattern-1. Pro Appaloosa skvrnitost VHLGenetics prozatím test nenabízí.

V rámci výše popsaných genů barvy srsti objasňují velké rozdíly tři geny; Agouti, Extension (zesvětlení) a gen Cream dilution (ředění). V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace těchto genů.

Barva srsti

Aguti

Extension

Cream Dilution

Černá

a/a

E/E E/e

N/N

Hnědá nebo Bay

A/A A/a

E/E E/e

N/N

Chestnut

A/A, A/a a/a

e/e

N/N

Smoky black

a/a

E/E E/e

N/Cr

Buckskin

A/A A/a

E/E E/e

N/Cr

Palomino

A/A, A/a a/a

e/e

N/Cr

Smoky cream

a/a

E/E E/e

Cr/Cr

Perlino

A/A A/a

E/E E/e

Cr/Cr

Cremello

A/A, A/a a/a

e/e

Cr/Cr

 
 

ZÁKLADNÍ BARVA:

P904 Barva srsti Chestnut

Každý kůň má základní zbarvení, může být vraník, hnědák nebo ryzák. Toto základní zbarvení je kontrolováno geny Extension (zesvětlujícícmi) a Agouti. Zesvětlující gen (lokus E) kontroluje produkci černého a červeného pigmentu. Test na zbarvení "ryzák" (P904) je testem na status zesvětlujícího genu. Zesvětlující gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela E produkuje černý pigment, zatímco recesivní alela e pouze červený (hnědý) pigment. Všichni koně, bez ohledu na jejich barvu srsti mají geny pro černý nebo červený pigment. "Červení" koně (například ryzák, světlý ryzák, palomino a cremello) mají dvě kopie recesivní alely e, jsou tedy homozygoti ee. Koně s černým pigmentem (vraníci, hnědáci, kouřoví hnědáci, plaváci, perlino) mají alespoň jednu kopii alely E. Mohou být homozygoti EE nebo heterozygoti Ee.

Test barvy srsti Chestnut obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Chestnut uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro test zbarvení Aguti):

 

Výsledek Chestnut

Výsledek Aguti

Barva srsti

Popis

e/e

A/A, A/a nebo a/a

Chestnut, Sorrel

Byla zjištěna pouze recesivní alela e, kůň je homozygotní pro červený pigment (ee). Základní barva je Chestnut nebo Sorrel, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela e.

E/e

a/a

Černá

Kůň je heterozygotními pro červený pigment (Ee). Základní barva je černá, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela E nebo e.

E/e

A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Kůň je heterozygotními pro červený pigment (Ee). Základní barva je bay nebo hnědá, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela E nebo e.

E/E

a/a

Černá

Byla zjištěna pouze dominantní alela E, kůň je homozygotní pro černý pigment (EE). Základní barva je černá, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Může předat na potomstvo pouze alelu E a proto nemůže produkovat červená hříbata.

E/E

A/A nebo A/a

 

Bay, hnědá

Byla zjištěna pouze dominantní alela E, kůň je homozygotní pro černý pigment (EE). Základní barva je bay nebo hnědá, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Může předat na potomstvo pouze alelu E a proto nemůže produkovat červená hříbata

 

P907 Barva srsti Aguti

Každý kůň má základní zbarvení, může být vraník, hnědák nebo ryzák. Toto základní zbarvení je kontrolováno geny Extension (zesvětlujícícmi) a Agouti. Aguit gen (lokus A) kontroluje distribuci černého pigmentu. Pigment může být distribuován rovnoměrně nebo na určitých částech těla (hříva a ocas, spodní část končetin, uvnitř uší). Gen Agouti nemá žádný vliv u koní, kteří jsou homozygoti ee pro zesvětlujícící gen, protože pro projev agouti genu musí být přítomen černý pigment. Test barvy srsti Agouti (P907) testuje genetický status Agouti genu. Aguti gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela A omezuje černý pigment na části těla koně (např. u hnědáků nebo plaváků) a recesivní alela jej distribuuje po celém těle. Pouze koně, kteří mají obě alely recesivní (homozygotní aa) mají rovnoměrné rozložení černé. Pokud je přítomna alespoň jedna alela A, černý pigment je distribuován pouze do některých částí. Všichni koně, bez ohledu na jejich výsledné zbarvení mají geny pro distribuci černého pigmentu, ale občas to není navenek viditelné.

Test barvy srsti Aguti obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Aguti uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro test zbarvení Chestnut):

Výsledek Aguti

Výsledek Chestnut

Barva srsti

Popis

a/a

E/E nebo E/e

Černá

Byla zjištěna pouze recesivní alela a. Černý pigment je distribuován rovnoměrně. Pokud kůň není e/e pro zesvětlující gen, základní barva je černá, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela a.

a/a

e/e

Chestnut, Sorrel

Byla zjištěna pouze recesivní alela a. Černý pigment je distribuován rovnoměrně. Protože kůň je e/e pro zesvětlující gen, základní barva je chestnut nebo sorrel, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela a.

A/a

E/E nebo E/e

Bay, hnědá

Kůň je heterozygotní pro Aguti. Černý pigment je distribuován bodově. Pokud kůň není e/e pro zesvětlující gen, základní barva je bay nebo hnědá, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela A nebo a.

A/a

e/e

Chestnut, Sorrel

Kůň je heterozygotní pro Aguti. Černý pigment je distribuován bodově. Protože kůň je e/e pro zesvětlující gen, základní barva je chestnut nebo sorrel, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela A nebo a.

A/A

E/E nebo E/e

Bay, hnědá

Byl zjištěna pouze dominantní alela A. Černý pigment je distribuován bodově. Pokud kůň není e/e pro zesvětlující gen, základní barva je bay nebo hnědá, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může předat pouze alelu A a proto nemůže produkovat černá hříbata.

A/A

e/e

Chestnut, Sorrel

Byl zjištěna pouze dominantní alela A. Černý pigment je distribuován bodově. Protože kůň je e/e pro zesvětlující gen, základní barva je chestnut nebo sorrel, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může předat pouze alelu A a proto nemůže produkovat černá hříbata.

 

ŘEDĚNÍ:

P713 Barva srsti Cream dilution

Gen pro barvu Cream dilution má vliv na červený i černý pigment a ředí základní barvu srsti na lehčí odstíny. U několika plemen se to považuje za žádoucí rys. Cream dilution gen je zodpovědný za barvy palomino, buckskin, kouřová černá, cremello, perlino a kouřové krémy. Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti. Test barvy srsti Cream dilution (P713) testuje genetický status MATP genu. MATP gen má dvě varianty (alely). Alela Cr je semi-dominantní. Jedna kopie alely Cr zředí barvu srsti jednou dávkou, což vede k palomino, buckskin nebo kouřové černé. Dvě kopie alely Cr zředí barvu srsti dvojnásobnou dávkou do cremello, perlino nebo kouřového krému. Účinek na černý pigment může být velmi slabý. Koně s dvěma kopiemi alely Cr se také nazývají "dvojitě zředěná" nebo "modrooká smetana" a sdílejí řadu vlastností. Oči jsou bledě modré, bledší než nepigmentované modré oči spojené s bílou barvou nebo bílými znaky, a kůže je růžová. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test barvy srsti Cream dilution obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Cream dilution uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Cream dilution

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

Neředěná. Základní barva je Chestnut nebo Sorrel, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Neředěná. Základní barva je bay nebo hnědá, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Neředěná. Základní barva je černá, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/Cr

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Palomino

 

Heterozygotní ředěná, jedna kopie alely Cr. Základní barva chestnut/sorrel je ředěná na palomino. Tyto barvy mohou být dále modifikovány jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Cr.

N/Cr

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Buckskin

Heterozygotní ředěná, jedna kopie alely Cr. Základní barva bay/hnědá je ředěná na buckskin. Tyto barvy mohou být dále modifikovány jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Cr.

N/Cr

E/E nebo E/e + a/a

Smoky black

Heterozygotní ředěná, jedna kopie alely Cr. Základní barva černá je ředěná na Smoky Black. Tyto barvy mohou být dále modifikovány jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Cr.

Cr/Cr

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Cremello

 

Dvojitě zředěná, dvě kopie alely Cr. Základní barva chestnut/sorrel je ředěná na Cremello. Tyto barvy mohou být dále modifikovány jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Cr.

Cr/Cr

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Perlino

Dvojitě zředěná, dvě kopie alely Cr. Základní barva bay/hnědá je ředěná na Perlino. Tyto barvy mohou být dále modifikovány jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Cr.

Cr/Cr

E/E nebo E/e + a/a

Smoky Cream

Dvojitě zředěná, dvě kopie alely Cr. Základní barva černá je ředěná na Smoky Cream. Tyto barvy mohou být dále modifikovány jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Cr.

 

P853 Barva srsti Champagne dilution

Gen Champagne dilution zesvětluje barvu srsti koně ředěním pigmentu. Kůže koní se Champagne zředěním je zbarvená v růžovo/levandulovém tónu a stává se s věkem skvrnitou; skvrnitost je zvláště pozorovatelná kolem oka, tlamy, vemene, pochvy a pod ocasem. Barva očí je při narození modrozelená a s věkem koně tmavne na jantar. Champagne má následující účinky na základní zbarvení koní:

Chestnut/Sorrel -> Gold champagne:   zlatavá barva těla a často lněná hříva a ocas. Gold champagne koně jsou vizuálně podobní palomino koním.

Bay/Hnědá -> Amber champagne: světlehnědá barva těla s hnědými body (někdy je uváděná jako žlutý plavák)

Černá -> Classic champagne: tmavší světlehnědé tělo s hnědými body.

Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti. Test zbarvení na zesvětlení Champagne (P853), test na genetický status genu SLC36A1. Tento gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela Ch způsobuje zesvětlení a recesivní alela N nemá žádný vliv na základní zbarvení.

Test barvy srsti Champagne dilution obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Champagne dilution uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Champagne dilution

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Neředěná. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Neředěná. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Neředěná. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/Ch

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Gold Champagne

 

Jedna kopie dominantní alely Ch. Základní barva chestnut/sorrel je ředěná na gold champagne, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Ch.

N/Ch

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Amber Champagne

Jedna kopie dominantní alely Ch. Základní barva bay/hnědá je ředěná na amber champagne, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Ch.

N/Ch

E/E nebo E/e + a/a

Classic Champagne

Jedna kopie dominantní alely Ch. Základní barva černá je ředěná na classic champagne, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Ch.

Ch/Ch

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Gold Champagne

 

Dvě kopie dominantní alely Ch. Základní barva chestnut/sorrel je ředěná na gold champagne, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Ch.

Ch/Ch

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Amber Champagne

Dvě kopie dominantní alely Ch. Základní barva bay/hnědá je ředěná na amber champagne, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Ch.

Ch/Ch

E/E nebo E/e + a/a

Classic Champagne

Dvě kopie dominantní alely Ch. Základní barva černá je ředěná na classic champagne, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Ch.

 

P660 Barva srsti Dun dilution

Dun dilution gen zesvětluje barvu koně tak, že zesvětluje tělo a nechává nezesvětlenou hlavu, dolní části končetin, hřívu a ocas. Dun je také typicky charakterizován "původním značením", většinou všechny dun koně mají alespoň dorzální pruh, ale přítomnost ostatních původních znaků se liší. Jiné běžné znaky mohou zahrnovat horizontální proužky na nohách, příčné proužky přes ramena a světlejší ochranné chlupy podél okrajů tmavé hřívy a ocasu. Barva srsti Dun dilution s původními znaky je považována za "divoký typ" barvy a nachází se u divokých koňovitých, jako jsou koně Převalského. Dun zředí jak červený, tak černý pigment a výsledné barvy se pohybují od meruňky, zlaté, tmavě šedé, olivové po mnoho dalších jemných variací. Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti. Test barvy srsti Dun dilution (P660) testuje genetický status TBX3 genu. Tento gen má tři varianty (alely); alela D je dominantní nad alelami nd1 a nd2; alela nd1 je dominantní nad alelou nd2. Výsledkem dominantní alely D je barva Dun dilution s původními znaky. Alela nd1 neředí barvu srsti koně, původní znaky jsou přítomny, ale výraz je variabilní. Alela nd2 nemá na základní barvu vliv.

Test barvy srsti Dun dilution obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Dun dilution uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Dun dilution

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

nd2/nd2

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel. Bez primitivních znaků

Dvě kopie alely nd2 Barva srsti není zředěná a primitivní označení chybí. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela nd2.

nd2/nd2

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá. Bez primitivních znaků

Dvě kopie alely nd2 Barva srsti není zředěná a primitivní označení chybí. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela nd2.

nd2/nd2

E/E nebo E/e + a/a

Černá. Bez primitivních znaků

Dvě kopie alely nd2 Barva srsti není zředěná a primitivní označení chybí. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela nd2.

nd1/nd2

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

 

Chestnut, Sorrel. Primitivní znaky mohou být přítomny

Jedna kopie alely nd1 a jedna kopie alely nd2. Alela nd1 je dominantní k alele nd2. Zbarvení není ředěné. Primitivní znaky mohou být přítomny. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela nd1 nebo nd2.

nd1/nd2

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá. Primitivní znaky mohou být přítomny

Jedna kopie alely nd1 a jedna kopie alely nd2. Alela nd1 je dominantní k alele nd2. Zbarvení není ředěné. Primitivní znaky mohou být přítomny. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela nd1 nebo nd2.

nd1/nd2

E/E nebo E/e + a/a

Černá. Primitivní znaky mohou být přítomny

Jedna kopie alely nd1 a jedna kopie alely nd2. Alela nd1 je dominantní k alele nd2. Zbarvení není ředěné. Primitivní znaky mohou být přítomny. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela nd1 nebo nd2.

nd1/nd1

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel. Primitivní znaky mohou být přítomny

Dvě kopie alely nd1 Zbarvení není ředěné. Primitivní znaky mohou být přítomny. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela nd1.

nd1/nd1

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá. Primitivní znaky mohou být přítomny

 

Dvě kopie alely nd1 Zbarvení není ředěné. Primitivní znaky mohou být přítomny. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela nd1.

nd1/nd1

E/E nebo E/e + a/a

Černá. Primitivní znaky mohou být přítomny

 

Dvě kopie alely nd1 Zbarvení není ředěné. Primitivní znaky mohou být přítomny. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela nd1.

D/nd2

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Červená dun. S primitivní znaky

Jedna kopie dominantní alely D a jedna kopie alely nd2. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela D nebo nd2.

D/nd2

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay dun S primitivní znaky

Jedna kopie dominantní alely D a jedna kopie alely nd2. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela D nebo nd2.

D/nd2

E/E nebo E/e + a/a

Modrá dun S primitivní znaky

Jedna kopie dominantní alely D a jedna kopie alely nd2. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela D nebo nd2.

D/nd1

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Červená dun. S primitivní znaky

Jedna kopie dominantní alely D a jedna kopie alely nd1. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela D nebo nd1.

D/nd1

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay dun S primitivní znaky

Jedna kopie dominantní alely D a jedna kopie alely nd1. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela D nebo nd1.

D/nd1

E/E nebo E/e + a/a

Modrá dun S primitivní znaky

Jedna kopie dominantní alely D a jedna kopie alely nd1. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela D nebo nd1.

D/D

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Červená dun. S primitivní znaky

Dvě kopie dominantní alely D. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela D.

D/D

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, Classic, Zebra dun. S primitivní znaky

Dvě kopie dominantní alely D. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela D.

D/D

E/E nebo E/e + a/a

Modrá, Mouse dun S primitivní znaky

Dvě kopie dominantní alely D. Zbarvení je dun-diluted s primitivními označními. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela D.

 

P783 Barva srsti Pearl dilution

Gen Pearl dilution zesvětluje barvu koně zředěním červeného pigmentu. Základní barva kaštanu je zředěna na bledou jednotnou barvu těla, hřívy a ocasu. Barva kůže je také bledá. Barva Pearl dilution je také označována jako "Barlink Factor". Test barvy srsti Pearl dilution (P783) testuje genetický status SLC45A2 genu. Tento gen má dvě varianty (alely). Alela Prl, zapřičiňující Pearl dilution, je recesivní. To znamená, že pouze koně se dvěma kopiemi alely Prl mají světlejší srst, hřívu a ocas, a navíc jasnou barvu očí. Dominantní alela N nemá žádný vliv na základní barvu srsti.

Barvy Pearl dilution a Cream dilution vzájemně působí v produkci pseudo-dvojitě ředěných fenotypů zahrnujících bledou kůži a modrozelené oči. Proto jestliže má kůň jednu kopii alely Prl a Cream dilution (alela Cr), vede to k pseudo-dvojitému ředění, také nazývanému pseudo-cremellos nebo pseudo-smoky cream

Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti.

Test barvy srsti Pearl dilution obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Pearl dilution uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Pearl dilution

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut, Sorrel

Neředěná. Základní barva chestnut/sorrel je neředěná, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Neředěná. Základní barva bay/hnědá je neředěná, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Neředěná. Základní barva černá je neředěná, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N

N/Prl

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

Jedna kopie recesivní alely Prl. Základní barva chestnut/sorrel je neředěná, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Je-li také přítomna cream dilution , vede to k pseudo-dvojitému ředění. Na potomstvo může být předána alela N nebo Prl

N/Prl

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Jedna kopie recesivní alely Prl. Základní barva bay/hnědá je neředěná, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Je-li také přítomna cream dilution , vede to k pseudo-dvojitému ředění. Na potomstvo může být předána alela N nebo Prl

N/Prl

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Jedna kopie recesivní alely Prl. Základní barva černá je neředěná, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Je-li také přítomna cream dilution , vede to k pseudo-dvojitému ředění. Na potomstvo může být předána alela N nebo Prl

Prl/Prl

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Pearl dilution

Dvě kopie recesivní alely Prl. Základní barva chestnut/sorrel je ředěná na pale (bledou), jednotnou apricot barvu těla, hřívy a ocasu. Tato barva může být dále modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Prl.

Prl/Prl

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Pearl dilution

Dvě kopie recesivní alely Prl. Bay/hnědá základní barva se ředí na zesvětlenou srst, hřívu a ocas. Tato barva může být dále modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Prl.

Prl/Prl

E/E nebo E/e + a/a

Pearl dilution

Dvě kopie recesivní alely Prl. Černá základní barva se ředí na zesvětlenou srst, hřívu a ocas. Tato barva může být dále modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Prl.

 

P784 Barva srsti Silver dilution / MCOA

Gen Silver dilution ředí černý pigment, ale nemá vliv na červený pigment. Účinnost Silver dilution genu se může značně lišit. Hříva a ocas jsou zesvětleny na lněnou nebo stříbrnou šedou barvu a u některých koní mohou stárnutím tmavnout. Černý kůň bude zředěn na čokoládu se sesvětlenou hřívou a ocasem. Hnědák se Silver dilution bude obvykle mít zesvětlenou hřívu a ocas, jakož i světlejší dolní části končetin (místa s černým pigmentem). Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti.

Test barvy srsti Silver dilution (P784) testuje genetický status PMEL17 genu. Tento gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela Z vede k ředění a recesivní alela N nemá vliv na základní barvu.

Stejná mutace, která je zodpovědná za barvu Silver, je také spojena se syndromem vícečetných kongenitálních okulárních anomálií (MCOA), což je široká škála očních defektů, které se vyskytují v přední a zadní části oka. Závažnost syndromu je závislá na počtu kopií alely Z. Koně s jednou kopií alely Z mají méně závažných příznaků než koně se dvěma kopiemi alely Z.

Test barvy srsti Silver dilution obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Silver dilution uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Silver dilution

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Neředěná. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Neředěná. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Neředěná. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/Z

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Jedna kopie dominantní alely Z. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Z.

N/Z

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Silver dilution na Bay nebo Hnědou

Jedna kopie dominantní alely Z. Černý pigment bay/hnědých koní je na spodní části končetin zesvětlený, a hříva a ocas jsou zesvětlené až do lněné barvy. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo Z.

N/Z

E/E nebo E/e + a/a

Čokoládová

Jedna kopie dominantní alely Z. Černá základní barva se ředí na čokoládovou se lněnou barvou hřívy a ocasu. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo Z.

Z/Z

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Dvě kopie dominantní alely Z. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Z.

Z/Z

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Silver dilution na Bay nebo Hnědou

Dvě kopie dominantní alely Z. Černý pigment bay/hnědých koní je na spodní části končetin zesvětlený, a hříva a ocas jsou zesvětlené až do lněné barvy. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela Z.

Z/Z

E/E nebo E/e + a/a

Čokoládová

Dvě kopie dominantní alely Z. Černá základní barva se ředí na čokoládovou se lněnou barvou hřívy a ocasu. Barva může být modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela Z.

 

Vzory:

P591 Barva srsti Dominant White 1

Bílé vzorování u koní je známo jako Dominant White nebo White. Kresba Dominant White je variabilní, v rozsahu od minimálního (skrvny připomínající vzor Sabino) až po celobílé koně. Bava očí Dominant White koní je hnědá. Existuje asi 20 různých mutací, které jsou spojeny s bílými vzory, všechny mutace jsou nalezeny v genu KIT. Kromě W20, většina známých Dominant White mutací vznikla nedávno a je omezena na určité linie uvnitř plemen. Test barvy srsti Dominant White 1 (P591) testuje mutaci známou jako W18 v genu KIT. Tento test detekoval dvě varianty (alely). Alela W18 je dominantní. Jedna nebo dvě kopie alely W18 mají za následek koně, kteří vykazují určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzor nelze předpovědět. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test zbarvení Dominant White 1 obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Dominant White 1 uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Dominant White 1

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez dominantní bílé. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez dominantní bílé. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez dominantní bílé. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/W18

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Jedna kopie alely W18 U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo W18.

N/W18

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Jedna kopie alely W18 U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo W18.

N/W18

E/E nebo E/e + a/a

Černá s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Jedna kopie alely W18 U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo W18.

W18/W18

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Dvě kopie alely W18. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela W18.

W18/W18

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Dvě kopie alely W18. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela W18.

W18/W18

E/E nebo E/e + a/a

Černá s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Dvě kopie alely W18. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela W18.

 

P592 Barva srsti Dominant White 3

Bílé vzorování u koní je známo jako Dominant White nebo White. Kresba Dominant White je variabilní, v rozsahu od minimálního (skrvny připomínající vzor Sabino) až po celobílé koně. Bava očí Dominant White koní je hnědá. Existuje asi 20 různých mutací, které jsou spojeny s bílými vzory, všechny mutace jsou nalezeny v genu KIT. Kromě W20, většina známých Dominant White mutací vznikla nedávno a je omezena na určité linie uvnitř plemen. Test barvy srsti Dominant White 3 (P592) testuje mutaci známou jako W20 v KIT genu. Tento test detekoval dvě varianty (alely). Alela W20 je dominantní. Jedna nebo dvě kopie alely W20 mají slabý účinek na množství bílé v srsti. Zdá se, že výraz bílé se zvyšuje v kombinaci s jinými geny bílého vzoru. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test zbarvení Dominant White 3 obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Dominant White 3 uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Dominant White 3

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez dominantní bílé. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez dominantní bílé. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez dominantní bílé. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/W20

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Jedna kopie alely W20. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo W20.

N/W20

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Jedna kopie alely W20. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo W20.

N/W20

E/E nebo E/e + a/a

Černá s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Jedna kopie alely W20. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo W20.

W20/W20

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Dvě kopie alely W20. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela W20.

W20/W20

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Dvě kopie alely W20. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela W20.

W20/W20

E/E nebo E/e + a/a

Černá s Dominant White vzorem

Vzor dominantní bílá. Dvě kopie alely W20. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela W20.

 

P593 Barva srsti Macchiato (Splashed White)

V roce 2008 se narodila hříbata s barvou srsti s výraznými bílými skvrnami ze dvou rodičů Franches-Montagnes, kteří měli plnou barvu. Barva srsti, která vypadá jako kombinace bílé skvrnitosti a ředěné barvy srsti byla nazvána "macchiato". Klinické vyšetření odhalilo, že hřebec macchiato byl hluchý a měl malou progresivní pohyblivost spermií.

Test zbarvení Macchiato (Splashed White) (P593) testuje mutaci MITF genu. Tento test detekoval dvě varianty (alely). Alela M je dominantní. Výsledkem jedné nebo dvou kopií alely M je barva srsti Macchiato. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test zbarvení Macchiato (Splashed White) obsahuje následující výsledky:

 

Výsledek Macchiato

Barva srsti

Popis

N/N

Ne-Macchiato

 

Bez Macchiato. Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/M

Macchiato

Macchiato vzor. Jedna kopie alely M. Kůň má vzor srsti Macchiato, pokud nebude modifikován jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo M.

M/M

Macchiato

Macchiato vzor. Dvě kopie alely M. Kůň má vzor srsti Macchiato, pokud nebude modifikován jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela M.

 

P512 Splashed White 1

Zbarvení Splashed White je proměnlivý vzor bílých skvrn, vyznačující se velkou lysinou, rozšířenými bílými značkami na nohách, variabilními bílými skvrnami na břiše, růžovou kůží a často modrýma očima. V jiných případech jsou nepigmentované oblasti poměrně malé a nelze je odlišit od koní s jinými jemnějšími depigmentačními fenotypy. Koně se zbarvením Splashed White jsou někdy hluší, nicméně většina těchto koní hluchá není. Ztráta sluchu je způsobena úmrtím nezbytných chlupových buněk z důvodu absence melanocytů ve vnitřním uchu. Přestože většina koní se zbarvením Splashed White má pigment kolem vnější části ucha, pigment se musí vyskytovat i ve vnitřním uchu, aby se zabránilo ztrátě sluchu. Bylo identifikováno několik různých mutací, které jsou spojeny se Splashed White vzory. Test zbarvení srsti White Spotting 1 (P512) testuje mutaci známou jako SW1 v genu MITF. Tento test detekoval dvě varianty (alely). Alela SW1 je dominantní. Jedna nebo dvě kopie alely SW1 vedou ke splashed white. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test zbarvení White Spotting 1 obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení White Spotting 1 uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek White Spotting 1

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez Splashed White. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez Splashed White.Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez Splashed White. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/SW1

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Jedna kopie alely SW1. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo SW1.

N/SW1

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Jedna kopie alely SW1. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo SW1.

N/SW1

E/E nebo E/e + a/a

Černá se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Jedna kopie alely SW1. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo SW1.

SW1/SW1

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Dvě kopie alely SW1. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela SW1.

SW1/SW1

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Dvě kopie alely SW1. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela SW1.

SW1/SW1

E/E nebo E/e + a/a

Černá se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Dvě kopie alely SW1. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela SW1.

   

P513 Splashed White 2

Informace o tomto testu budou brzy následova

P514 Splashed White 3

Zbarvení Splashed White je proměnlivý vzor bílých skvrn, vyznačující se velkou lysinou, rozšířenými bílými značkami na nohách, variabilními bílými skvrnami na břiše, růžovou kůží a často modrýma očima. V jiných případech jsou nepigmentované oblasti poměrně malé a nelze je odlišit od koní s jinými jemnějšími depigmentačními fenotypy. Koně se zbarvením Splashed White jsou někdy hluší, nicméně většina těchto koní hluchá není. Ztráta sluchu je způsobena úmrtím nezbytných chlupových buněk z důvodu absence melanocytů ve vnitřním uchu. Přestože většina koní se zbarvením Splashed White má pigment kolem vnější části ucha, pigment se musí vyskytovat i ve vnitřním uchu, aby se zabránilo ztrátě sluchu. Bylo identifikováno několik různých mutací, které jsou spojeny se Splashed White vzory. Test zbarvení srsti White Spotting 3 (P514) testuje mutaci známou jako SW3 v genu MITF. Tento test detekoval dvě varianty (alely). Alela SW3 je dominantní. Jedna nebo dvě kopie alely SW3 vedou ke Splashed White. Předpokládá se, že dvě kopie alely SW3 jsou letální (hříbě zemře). Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test zbarvení White Spotting 3 obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení White Spotting 3 uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek White Spotting 3

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez Splashed White. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez Splashed White.Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez Splashed White. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/SW3

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Jedna kopie alely SW3. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo SW3.

N/SW3

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Jedna kopie alely SW3. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo SW3.

N/SW3

E/E nebo E/e + a/a

Černá se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Jedna kopie alely SW3. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána alela N nebo SW3.

SW3/SW3

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Dvě kopie alely SW3. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela SW3.

SW3/SW3

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Dvě kopie alely SW3. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela SW3.

SW3/SW3

E/E nebo E/e + a/a

Černá se Splashed White vzorem

Vzor Splashed White. Dvě kopie alely SW3. U koně se projeví určitý stupeň bílých skvrn, ale specifický vzorec nelze předvídat, a může být i modifikován jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela SW3.

 

P659 Barva srsti Roan

Roan je bílé vzorování barevného znaku srsti se smíšenými bílými a barevnými chlupy na těle, zatímco hlava, spodní části končetin, hříva a ocas zůstávají v základní barvě. Koně Roan se narodí se vzorem, ačkoli to nemusí být u hříbat hned zřejmé. Bílé a barevné chloupky jsou rovnoměrně smíšeny u koní, kteří dědí klasický gen Roan, což je může odlišit od několika napodobujících vzorů zvaných roaning. Roaning vzory mají tendenci být nerovnoměrné v rozdělení bílých chloupků a dědičnost roaning nebyla definována. Mutace způsobující barvu srsti Roan ještě nebyla identifikována. Test barvy srsti Roan (P659) testuje DNA markery, které jsou spojeny s barvou srsti Roan u několika plemen, DNA markery mohou být použity k určení, zda má kůň Roan mutaci a kolik kopií. Tento test detekuje tři varianty (alely), Rn, Rn* a N. Alela Rn je dominantní. Výsledkem jedné nebo dvou kopií alely Rn je barva srsti Roan. Alela Rn* je velmi neobvyklá a ne vždy spojená s barvou srsti Roan, tato alela byla pozorována pouze u koní Tennessee Walking a koní Rocky Mountain. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test barvy srsti Roan obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Roan uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Roan

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez Roan. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez Roan. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez Roan. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

Rn/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel Roan

Jedna kopie dominantní alely Rn. Barva je chestnut/sorrel roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Rn.

Rn/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay Roan

Jedna kopie dominantní alely Rn. Barva je hnědá/bay roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Rn.

Rn/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá Roan

Jedna kopie dominantní alely Rn. Barva je černá roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Rn.

Rn*/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel nebo Chestnut/sorrel Roan

Jedna kopie neobvyklé alely Rn*. Barva může být chestnut/sorrel nebo chestnut/sorrel roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Rn*.

Rn*/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay nebo Hnědá/bay Roan

Jedna kopie neobvyklé alely Rn*. Barva může být hnědá/bay nebo hnědá/bay roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Rn*.

Rn*/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá nebo Černá Roan

Jedna kopie neobvyklé alely Rn*. Barva může být černá nebo černá roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo Rn*.

Rn/Rn

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel Roan

Dvě kopie dominantní alely Rn. Barva je chestnut/sorrel roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Rn.

Rn/Rn

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay Roan

Dvě kopie dominantní alely Rn. Barva je hnědá/bay roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Rn.

Rn/Rn

E/E nebo E/e + a/a

Černá Roan

Dvě kopie dominantní alely Rn. Barva je černá roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Rn.

Rn/Rn*

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel Roan

Jedna kopie dominantní alely Rn a jedna kopie neobvyklé alely Rn*. Barva je chestnut/sorrel roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela Rn nebo Rn*.

Rn/Rn*

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay Roan

Jedna kopie dominantní alely Rn a jedna kopie neobvyklé alely Rn*. Barva je hnědá/bay roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela Rn nebo Rn*.

Rn/Rn*

E/E nebo E/e + a/a

Černá Roan

Jedna kopie dominantní alely Rn a jedna kopie neobvyklé alely Rn*. Barva je černá roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela Rn nebo Rn*.

Rn*/Rn*

e/e + A/A, A/a nebo a/a

Chestnut/sorrel nebo Chestnut/sorrel Roan

Dvě kopie neobvyklé alely Rn*. Barva může být chestnut/sorrel nebo chestnut/sorrel roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Rn*.

Rn*/Rn*

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay nebo Hnědá/bay Roan

Dvě kopie neobvyklé alely Rn*. Barva může být hnědá/bay nebo hnědá/bay roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Rn*.

Rn*/Rn*

E/E nebo E/e + a/a

Černá nebo Černá Roan

Dvě kopie neobvyklé alely Rn*. Barva může být černá nebo černá roan, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela Rn*.

 

P785 Barva srsti Sabino 1

Sabino je obecný popis pro skupinu kreseb s podobnými bílými skvrnami. Vzor Sabino je popisován jako nepravidelné skvrny obvykle na nohou, břichu a obličeji, často s roubováním kolem okrajů bílých znaků. Byla objevena mutace, která produkuje jeden typ vzoru Sabino, který byl nazván Sabino1, protože není přítomen u všech koní s kresbou Sabino. Může pravděpodobně existovat více mutací, které odpovídají jiným vzorům Sabino. Test barvy srsti Sabino 1 (P785) testuje genetický status KIT genu. Tento gen má dvě varianty (alely). Alela SB1 je semi-dominantní. Jedna kopie alely SB1 má za následek koně s přerušovanými znaky Sabino a pravděpodobně jen malým množstvím bílé. Dvě kopie SB1 alely mají za následek nejméně 90% bílé, což je také označováno jako Sabino-white. Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test barvy srsti Sabino 1 obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Sabino 1 uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

 

Výsledek Sabino 1

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez Sabino 1. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez Sabino 1. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez Sabino 1. Základní barva není modifikována černě, pokud není modifikována jinými geny modifikujícími barvu. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/SB1

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel sabino

Vzor Sabino 1. Jedna kopie alely SB1. Kůň může mít 2 nebo více bílých nohou, lysinu, skvrny nebo grošování ve střední části a zubaté okraje kolem bílých oblastí, pokud toto není modifikováno jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo SB1.

N/SB1

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay sabino

Vzor Sabino 1. Jedna kopie alely SB1. Kůň může mít 2 nebo více bílých nohou, lysinu, skvrny nebo grošování ve střední části a zubaté okraje kolem bílých oblastí, pokud toto není modifikováno jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo SB1.

N/SB1

E/E nebo E/e + a/a

Černá sabino

Vzor Sabino 1. Jedna kopie alely SB1. Kůň může mít 2 nebo více bílých nohou, lysinu, skvrny nebo grošování ve střední části a zubaté okraje kolem bílých oblastí, pokud toto není modifikováno jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo SB1.

SB1/SB1

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel sabino

Vzor Sabino 1. Dvě kopie alely SB1. Kůň je zcela nebo téměř zcela bílý, pokud toto nebude modifikováno jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela SB1.

SB1/SB1

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay sabino

Vzor Sabino 1. Dvě kopie alely SB1. Kůň je zcela nebo téměř zcela bílý, pokud toto nebude modifikováno jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela SB1.

SB1/SB1

E/E nebo E/e + a/a

Černá sabino

Vzor Sabino 1. Dvě kopie alely SB1. Kůň je zcela nebo téměř zcela bílý, pokud toto nebude modifikováno jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela SB

 

P807 Barva srsti Grey

Kůň, který zdědí barvu srsti Grey, se může narodit v jakékoliv barvě. Šedý gen způsobuje progresivní depigmentaci (vyblednutí) chlupů a je považován za "nejsilnější" ze všech genů modifikujících barvu srsti. Proces depigmentace může trvat roky, ale po depigmentaci chlupů se původní barva nikdy nevrátí. Někteří šediví koně jsou zcela bílí, zatímco jiní zachovávají drobné nezesvětlené skvrny (také nazývané flebity). Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti.

Test zbarvení Grey (P807) testuje genetický status STX17 genu. Tento gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela G vede k barvě srsti Grey a recesivní alela N nemá vliv na základní barvu. Dominantní alela G má duplikaci části DNA. Test nerozlišuje mezi koňmi nesoucími 1 nebo 2 kopie duplikace (N/G nebo G/G). Všichni koně, kteří nesou duplikaci, zešednou.

Test barvy srsti Grey obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Grey uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Grey

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

Kůň nebude šedý. Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Kůň nebude šedý. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Kůň nebude šedý. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/G nebo G/G

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Grey (narozen chestnut/sorrel)

Kůň se narodí se základní barvou chestnut/sorrel (pokud není modifikován jinými modifikujícími barvami genů) a bude zbarven šedě. Jedna nebo dvě kopie alely G. Na potomstvo může být předána alela N nebo G.

N/G nebo G/G

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Grey (narozen bay/brown)

Kůň se narodí se základní barvou bay/hnědá (pokud není modifikován jinými modifikujícími barvami genů) a bude zbarven šedě. Jedna nebo dvě kopie alely G. Na potomstvo může být předána alela N nebo G.

N/G nebo G/G

E/E nebo E/e + a/a

Grey (narozen černý)

Kůň se narodí se základní barvou černou (pokud není modifikován jinými modifikujícími barvami genů) a bude zbarven šedě. Jedna nebo dvě kopie alely G. Na potomstvo může být předána alela N nebo G.

 

P902 Barva srsti Overo-factor (OLWS)

Zbarvení Overo se vyznačuje bílými znaky na bocích, které jsou orámovány zbarvenou srstí. Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti. Zatímco Overo zbarvení koně jsou žádoucí, mutace, která způsobuje Overo zbarvení souvisí s fatálním onemocněním známým jako "Overo lethal white syndrome" nebo OLWS. Hříbata s OLWS se rodí celá bílá a hynou díky komplikacím a abnormalitám intestinálního traktu. Test zbarení Overo (P902) testy pro genetický faktor, který ovlivňuje funkci genu pro EDNRB. Tento gen má dvě varianty (alely). Alela O je částečně dominantní. Má-li kůň jednu kopii alely O, je overo zbarvený. Dvě kopie alely O mají za následek Overo white lethal syndrom (OLWS). Alela N je recesivní a nemá na základní barvu vliv.

Test barvy srsti Overo-factor obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Overo-factor uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Overo-factor

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez Overo Základní barva chestnut/sorrel se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez Overo Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez Overo Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/O

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel overo

Overo vzor. Jedna kopie alely O. Kůň má požadovaný overo vzor, pokud není modifikován jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo O.

N/O

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Hnědá/bay overo

Overo vzor. Jedna kopie alely O. Kůň má požadovaný overo vzor, pokud není modifikován jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo O.

N/O

E/E nebo E/e + a/a

Černá overo

Overo vzor. Jedna kopie alely O. Kůň má požadovaný overo vzor, pokud není modifikován jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo O.

O/O

Žádný výsledek

Letální (OLWS)

Hříbě s Overo Lethal White syndromem (OLWS), letální.

 

P903 Barva srsti Tobiano

Pro zbarvení Tobiano jsou charakteristické výrazné bílé odznaky na všech čtyřech končetinách až po kolena a hlezna, a okrouhlé bílé skvrny na těle s ostrými čistými kraji. Hlava je tmavá, s bílými znaky podobně jako u jednobarevného koně. Bílá barva na těle přechází přes hřbet koně. Kůže pod bílými skvrnami je růžová a pod tmavou barvou černá. Oko je obvykle hnědé, ale může být i částečně nebo úplně modré. Chvost může být dvojbarevný, je charakteristický a je zřídka vidět u koní, kteří nejsou tobiano. Kůň může také nést mutace pro jiné modifikující geny, které mohou dále ovlivnit jeho barvu srsti.

Test zbarení Tobiano (P903) testuje genetický faktor, který ovlivňuje funkci KIT genu. Tento gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela TO kontroluje zbarvení tobiano a recesivní alela N neovlivňuje základní zbarvení.

Test barvy srsti Tobiano obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu zbarvení Tobiano uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro testy, které podmiňují základní zbarvení srsti - test zbarvení Chestnut a test zbarvení Aguti):

Výsledek Tobiano

Výsledek Chestnut + Agouti

Barva srsti

Popis

N/N

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut, Sorrel

 

Bez Tobiano. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay, hnědá

Bez Tobiano. Základní barva bay/hnědá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

E/E nebo E/e + a/a

Černá

Bez Tobiano. Základní barva černá se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/TO

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel tobiano

Jedna kopie dominantní alely TO. Barva je chestnut/sorrel tobiano, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo TO.

N/TO

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay/hnědá tobiano

Jedna kopie dominantní alely TO. Barva je bay/hnědá tobiano, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo TO.

N/TO

E/E nebo E/e + a/a

Černá tobiano

Jedna kopie dominantní alely TO. Barva je černá tobiano, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo TO.

TO/TO

e/e + A/A, A/a nebo a/a

 

Chestnut/sorrel tobiano

Dvě kopie dominantní alely TO. Barva je chestnut/sorrel tobiano, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela TO.

TO/TO

E/E nebo E/e + A/A nebo A/a

Bay/hnědá tobiano

Dvě kopie dominantní alely TO. Barva je bay/hnědá tobiano, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela TO.

TO/TO

E/E nebo E/e + a/a

Černá tobiano

Dvě kopie dominantní alely TO. Barva je černá tobiano, pokud není modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela TO.

 

P305 Barva srsti Appaloosa Pattern-1 (PATN1)

Skvrnitý vzor Appaloosa, také známý jako Leopard Complex Spotting (LP), zahrnuje vysoce variabilní skupinu bílých skvrnitých nebo depigmentovaných kreseb u koní. Appaloosa koně mají tři další identifikovatelné charakteristiky: skvrnitou kůži kolem tlamy, konečníku a genitálií, pruhovaná kopyta a bílé skléry kolem očí. LP je výsledkem neúplně dominantní mutace v genu pro TRPM1, známém také jako LP gen. LP gen umožňuje vyjádření různých strakatých vzorů "Leopard komplexu", zatímco jiné geny určují rozsah (nebo množství) bílé. Jeden z genů, který je spojen se zvýšeným množstvím bílé u LP koní, byl identifikován (RFWD3) a byl nazván Pattern-1 (PATN1) - první gen pro kresby. Barva srsti Appaloosa Pattern-1 (PATN1) test (P305) testuje status pro PATN1 gen. Tento gen má dvě varianty (alely). Dominantní alela PATN1 má za následek zvýšené množství bílých koní, kteří nesou alespoň jednu kopii alely LP v LP genu. Recesivní alela N nemá na základní barvu vliv. Koně, kteří mají jednu kopii alely LP v kombinaci s alespoň jednu kopií alely PATN1 mají nejčastěji Leopard vzor nebo se takovému vzoru blíží. Koně, kteří mají dvě kopie alely LP v kombinaci s nejméně jednou kopií alely PATN1, mají nejčastěji vzor s malými tečkami nebo se takovému vzoru blíží. Koně, kteří mají alespoň jednu kopii alely PATN1, ale nemají kopii alely LP, nebudou mít skvrnitou kresbu Appaloosa, ale mohou přenést alelu PATN1 na své potomky.

Test barvy srsti Appaloosa Pattern-1 (PATN1) obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu barvy srsti Appaloosa Pattern-1 (PATN1) uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro LP gen).

Výsledek PATN1

Výsledek LP

Barva srsti

Popis

N/N

N/N

Appaloosa chybí

Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

N/LP

Blanket appaloosa

Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/N

LP/LP

Snow cap appaloosa

Na potomstvo může být předána pouze alela N. Kůň trpí kongenitální stacionární noční slepotou (CSNB).

N/PATN1

N/N

Appaloosa chybí

Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána alela N nebo PATN1.

N/PATN1

N/LP

Leopard nebo vzor blízký leopardímu

Na potomstvo může být předána alela N nebo PATN1.

N/PATN1

LP/LP

Few-spot nebo vzor blízký Few-spot

Na potomstvo může být předána alela N nebo PATN1. Kůň trpí kongenitální stacionární noční slepotou (CSNB).

PATN1/PATN1

N/N

Appaloosa chybí

Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela PATN1.

PATN1/PATN1

N/LP

Leopard nebo vzor blízký leopardímu

Na potomstvo může být předána pouze alela PATN1.

PATN1/PATN1

LP/LP

Few-spot nebo vzor blízký Few-spot

Na potomstvo může být předána pouze alela PATN1. Kůň trpí kongenitální stacionární noční slepotou (CSNB).

 

P311 CSNB / Leopard Spotting

Skvrnitý vzor Appaloosa, také známý jako Leopard Complex Spotting (LP), zahrnuje vysoce variabilní skupinu bílých skvrnitých nebo depigmentovaných kreseb u koní. Appaloosa koně mají tři další identifikovatelné charakteristiky: skvrnitou kůži kolem tlamy, konečníku a genitálií, pruhovaná kopyta a bílé skléry kolem očí. Vzor Appaloosa je výsledkem neúplně dominantní mutace v genu pro TRPM1, známém také jako LP gen. LP gen umožňuje vyjádření různých strakatých vzorů "Leopard komplexu", zatímco jiné geny určují rozsah (nebo množství) bílé. CSNB / Appaloosa vzor test (P311) testuje status pro LP (TRPM1) gen. Tento gen má dvě varianty (alely). Alela LP je neúplně dominantní a vyjádření vzoru Appaloosa je variabilní, od chybějícího až po extrémně bílou kresbu. Přítomnost alespoň jedny kopie alely LP umožňuje vyjádření vzoru Appaloosa. Množství přítomné bílé nezávisí na počtu alel LP, koně se dvěma kopiemi alely LP mohou mít minimální vyjádření bílých vzorů. Recesivní alela N nemá na základní barvu vliv. Proměnlivost množství bílé u koní, kteří mají barvu Appaloosa, je řízena různými geny, z nichž jeden je PATN1. Koně, kteří mají jednu kopii alely LP v kombinaci s alespoň jednu kopií alely PATN1 mají nejčastěji Leopard vzor nebo se takovému vzoru blíží. Koně, kteří mají dvě kopie alely LP v kombinaci s nejméně jednou kopií alely PATN1, mají nejčastěji vzor s malými tečkami nebo se takovému vzoru blíží. Koně, kteří mají dvě kopie alely LP, trpí vrozenou stacionární noční slepotou (CSNB), což je neschopnost vidět v podmínkách slabého světla až tmy.

Test CSNB/Leopard Spotting obsahuje následující výsledky (v tomto schématu jsou výsledky testu CSNB/Leopard Spotting uvedeny v kombinaci s možnými výsledky pro test zbarvení Appaloosa Pattern-1 (PATN1).

Výsledek LP

Výsledek PATN1

Barva srsti

Popis

N/N

N/N

Appaloosa chybí

Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/LP

N/N

Blanket appaloosa

Na potomstvo může být předána alela N nebo LP.

LP/LP

N/N

Snow cap appaloosa

Na potomstvo může být předána pouze alela LP. Kůň trpí kongenitální stacionární noční slepotou (CSNB)

N/N

N/PATN1

Appaloosa chybí

Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N..

N/LP

N/PATN1

Leopard nebo vzor blízký leopardímu

Na potomstvo může být předána alela N nebo LP.

LP/LP

N/PATN1

Few-spot nebo vzor blízký Few-spot

Na potomstvo může být předána pouze alela LP. Kůň trpí kongenitální stacionární noční slepotou (CSNB)

N/N

PATN1/PATN1

Appaloosa chybí

Základní barva se nezmění, pokud nebude modifikována jinými modifikujícími geny. Na potomstvo může být předána pouze alela N.

N/LP

PATN1/PATN1

Leopard nebo vzor blízký leopardímu

Na potomstvo může být předána alela N nebo LP.

LP/LP

PATN1/PATN1

Few-spot nebo vzor blízký Few-spot

Na potomstvo může být předána pouze alela LP. Kůň trpí kongenitální stacionární noční slepotou (CSNB)