INTERPRETACE VÝSLEDKŮ TESTŮ

Dostupnost DNA testů

Mutace, které jsou popsané a potvrzené u jednoho plemene, se mohou také vyskytnout u jiných plemen. To se často ve vědeckých článcích již nezveřejňuje. Zjištění výskytu těchto mutací u jiných plemen je podmíněno laboratořemi, které zkoušky provádějí. Není snadné zjistit, jak spolehlivý je určitý test pro dané plemeno.

Výše uvedené platí pro dědičná onemocnění obecně. Samozřejmě dědičnost choroby zůstává biologickým procesem, což znamená, že mohou nastat výjimky. Konkrétní informace u testů obsahují i poznámky, které se mohou k testu vztahovat.

Naše testy nevydávají doporučení ohledně rozhodnutí o chovu

Naše DNA testy nabízejí vhled do složení živočišné DNA. Pokud to bude možné, budeme se snažit informovat vás o optimálním výběru testů pro vaši konkrétní situaci. Je třeba si uvědomit, že naše laboratoře nejsou zodpovědné za vaše chovatelská rozhodnutí. A to i vzhledem ke složitosti variací v testech a plemenech. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na vaše mezinárodní nebo národní sdružení chovatelů nebo veterináře.

V rámci kombinovaného balíčku může jeden výsledek DNA testu ze sestavy chybět.

Z technických důvodů je možné, že v případě kombinovaného balíčku chybí malé procento výsledků. Pokud po opětovném testování chybí pouze jeden nebo dva markery v rámci kombinovaného balíčku, považujeme kombinovaný balíček za úplný. Pro chybějící testy v rámci kombinovaného balíčku nebude poskytována žádná náhrada.

Kombinované balíčky nejsou 100% kompletní

Vzhledem k velkému množství publikací ve vědecké literatuře naše balíčky nikdy nebudou dokončeny na 100 %. Balíčky aktualizujeme dvakrát ročně. Typickými kritérii jsou: a) změny plemen, u kterých byl validován test DNA, b) druh choroby a c) technická kritéria.

Mezi výsledky testů a příznaky onemocnění se nikdy nenachází spolehlivá vazba.

Obecně naše testy jsou založeny na vědeckých publikacích. V těchto článcích jsou onemocnění nebo vlastnost popsány s podrobnými informacemi o příznacích a pozadí DNA testu. Nemůžeme zabránit rozvoji příznaků na základě jiné, neznámé genetické mutace zvířete, nebo na to poskytnout záruku. Na druhé straně, onemocnění nebude vždy vést k příznakům, a to z různých důvodů. Proto doporučujeme, abyste se obrátili na místní nebo mezinárodní sdružení chovatelů, správní radu nebo veterináře, pokud jde o chov nebo veterinární poradenství.