SPECIFICKÉ TESTY

Důležité informace týkající se specifických testů.

V nabídce je velký počet DNA testů. Příležitostně test vyžaduje specifické vysvětlení. Pro běžné testy je k dispozici pole "Konkrétní informace o testu" v internetovém obchodě. Níže uvedený přehled obsahuje také testy, které již nejsou nabízeny.

PSI

Laxita kyčelního kloubu 1 a 2 (H919 a H421). Test je k dispozici v e-shopu.

Laxita kyčelního kloubu je častým onemocněním psů. Nemoc má multifaktoriální původ, což znamená, že příznaky jsou výsledkem kombinace genetických faktorů a vlivu životního prostředí.

Laxita má dvě hlavní charakteristiky:

Laxita: ta může být definována abnormální volností pohybu kosti kyčelního kloubu. Výsledkem je, že kyčel je méně stabilní než u zdravých psů.

Osifikace a tvorba kostí. U mladších psů může být normální proces růstu kostí zpomalen.

Obě dvě poruchy, laxita i osifikace, vedou k rozvoji artrózy u dospívajících psů. Postižení psi mohou vykazovat symptomy již po několika měsících. U jiných postižených psů se rozvíjí artróza v pozdějším věku.

Tento marker je součástí souboru faktorů ovlivňujících laxitu kyčle.

Nemoc má multifaktoriální původ, což znamená, že příznaky jsou výsledkem kombinace genetických faktorů a vlivu životního prostředí. Tento zkoumaný marker je součástí souboru těchto faktorů. Příklady faktorů vnějších vlivů jsou krmení a cvičení.

Pro každý genetický faktor multifaktorového onemocnění mohou být výsledky hlášeny jako "Normální", "Přenašeč" nebo "Postižený".

Zvířata s příznivou variantou jsou označeny jako "Normální". Zvířata nesoucí jednu kopii nežádoucí genetické varianty jsou označeny jako "Přenašeč", zatímco zvířata nesoucí dvě kopie nežádoucí genetické varianty jsou označeny jako "Postižený".

Každý jednotlivý test je součástí multifaktoriálního onemocnění. Zvíře může být normální v testu Hiplaxity 1 a postižený v testu Hiplaxity 2. Tyto informace lze použít při chovu.

Pokud jde o skutečný vývoj hiplaxity u psů, tyto markery by měly být interpretovány jako hodnocení rizika. Psi "Normální" v testu Hiplaxity 1 a 2 mají nižší riziko ve srovnání se psy, kteří jsou v testech Hiplaxity 1 a 2 "Postižení".

KOČKY

Hypertrofická kardiomyopatie 2 (HCM2, K.764). Test je k dispozici v e-shopu.

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je známá prakticky u všech živočišných druhů, včetně člověka. HCM je nejčastější příčinou srdečního selhání u mladých dospělých, člověka i živočichů. Srdeční selhání je způsobeno zbytněním srdečního svalu, což nakonec vede ke ztrátě funkce srdce. U několika populací koček jsou klinická rizika spojená s genetickými mutacemi.

Je třeba poznamenat, že u lidí se stejnou chorobou existuje mnoho různých genetických mutací, které mohou způsobit toto onemocnění. Lze předpokládat, že situace je u koček podobná. Ve stávajících statistikách má přibližně polovina Mainských mývalích koček, u nichž byla HCM diagnostikována echokardiografií nebo pitvou, mutaci HCM. Druhá polovina má HCM z jiných příčin, zřejmě jiných mutací. To znamená, že absence mutace u kočky ještě nemusí znamenat, že se u ní nikdy nevyvine HCM. Budou identifikovány další mutace, které mohou být také testovány. U koček, které jsou na tento test pozitivní, se nemusí nutně vyvinout těžké srdeční onemocnění s fatálními následky. U některých koček se vyvine jen velmi mírná forma onemocnění a některé dokonce nikdy nemají žádné známky nemoci. V současné době není známo, co způsobuje, že u jedné kočky s mutací se HCM vyvine brzy, zatímco u jiné kočky se vyvine později s mnohem mírnějšími nebo žádnými příznaky srdeční choroby.

U lidí bylo popsáno nejméně 10 mutací, jež zapřičiňují HCM. U koček bylo také nalezeno pár mutací, budoucí výzkum jich ale rozhodně najde u mnoha plemen více.

Několik testů je dostupných u různých plemen. U různých mutací nejsou klinické studie spojující mutaci s HCM vždy k dispozici. Je na vlastníkovi, aby rozhodl, který test bude vybrán.

Na základě nedávného zjišťování v jiných laboratořích, jsme se dozvěděli, že test pro HCM2 není nabízen mezinárodně. V důsledku toho jsme kontaktovali vědce v USA. Na základě našich aktuálních informací, jsme se rozhodli odstranit test pro HCM2 na konci února z kombinovaného balíčku pro dědičné choroby. V této chvíli HCM2 test zůstává k dispozici jako samostatný test.