VÝSLEDKY DNA TESTŮ A DĚDIČNOST

Výsledky testů DNA pro klinickou a chovnou zprávu "CombiBreed" se skládájí z genetického profilu. "Genetický profil" se skládá ze seznamu požadovaných odchylek, přidružených genů / mutací a výsledků požadovaných testů DNA. Výsledek může být: NORMÁLNÍ, PŘENAŠEČ nebo POSTIŽENÝ zmutovaným genem.

 

DĚDIČNOST A VÝSLEDKY AUTOSOMÁLNĚ RECESIVNÍ MUTACE:

Autosomálně recesivní dědičnost znamená, že zvíře může být clear (normální homozygot), postižené (abnormální homozygot) nebo přenašeč (heterozygotní). Přenašeč může přenášet mutaci v populaci, aniž by se u něj rozvinuly příznaky. Proto je obzvláště důležité identifikovat přenašeče za účelem zabránění šíření nemoci.

Vysvětlení pro veterináře:
• zvíře je CLEAR/NORMÁLNÍ a má dvě zdravé alely (normální homozygot). Zvíře bude bez příznaků nemoci.
• zvíře je PŘENAŠEČ a má jednu zdravou alelu a jednou vadnou alelu (heterozygotní). Zvíře bude bez příznaků nemoci.
• zvíře je POSTIŽENÉ a má dvě vadné alely (abnormální homozygot). U zvířete se projeví příznaky nemoci.

Vysvětlení pro chovatele:
• zvíře je CLEAR/NORMÁLNÍ a má dvě zdravé alely (normální homozygot). Zvíře nemůže trpět jakoukoliv abnormalitou při šlechtění a nemůže předat anomálii na další generaci.
• zvíře je PŘENAŠEČ a má jednu zdravou alelu a jednou vadnou alelu (heterozygotní). Zvíře bude předávat mutantní (vadný) gen na polovinu svých potomků. V řadě případů se u přenašečů mohou vyvinout příznaky vlivem vadné alely, ale zpravidla se u nich symptomy nemoci neobjevují.
• zvíře je POSTIŽENÉ a má dvě vadné alely (abnormální homozygot). Postižená zvířata předávají vadné alely na všechny potomky v další generaci, a rozvíjejí se u nich příznaky spojené s touto nemocí.  

Dědičnost autosomálně recesivní Rodiče Reprodukční buňky Potomek Interpretace pro chov  Interpretace veterinární

NORMALNÍ  x NORMALNÍ

AA a AA

A/A x A/A

100% AA 

100% NORMALNÍ

100% ZDRAVÝ

NORMANÍ x PŘENAŠEČ

AA a AB

A/A x A/B

50% AA

50% AB

    

50% PŘENAŠEČ

100% ZDRAVÝ

NORMÁLNÍ x POSTIŽENÝ

AA a BB

A/A x B/B

100% AB

100% PŘENAŠEČ

100% ZDRAVÝ

PŘENAŠEČ x PŘENAŠEČ

AB a AB

A/B x A/B

25% AA

50% AB

25% BB

25% NORMÁLNÍ

50% PŘENAŠEČ

25% POSTIŽENÝ

75% ZDRAVÝ

25% POSTIŽENÝ

PŘENAŠEČ x POSTIŽENÝ

AB a BB

A/B x B/B

50% AB

50% BB

50% PŘENAŠEČ

50% POSTIŽENÝ

50% ZDRAVÝ

50% POSTIŽENÝ

POSTIŽENÝx POSTIŽENÝ

BB a BB

B/B x B/B

100% BB

100% POSTIŽENÝ

100% POSTIŽENÝ

 

DĚDIČNOST A VÝSLEDKY AUTOSOMÁLNĚ DOMINANTNÍ MUTACE:

Autosomálně dominantní dědičnost znamená, že zvíře může být clear (normální homozygot), postižené (abnormální homozygot) nebo přenašeč (heterozygotní). Přenašeči a postižení jedinci budou mít vlivem mutace příznaky nemoci.

Vysvětlení pro veterináře:
• zvíře je CLEAR/NORMÁLNÍ a má dvě zdravé alely (normální homozygot). Zvíře bude bez příznaků nemoci.
• zvíře je PŘENAŠEČ a má jednu zdravou alelu a jednou vadnou alelu (heterozygotní). U zvířete se projeví příznaky nemoci.
• zvíře je POSTIŽENÉ a má dvě vadné alely (abnormální homozygot). U zvířete se projeví příznaky nemoci.

Vysvětlení pro chovatele:
• zvíře je CLEAR/NORMÁLNÍ, a v tom případě bude mít dvě zdravé alely ( normální homozygot). Zvíře nemůže trpět jakoukoliv abnormalitou při šlechtění a nemůže předat anomálii na další generaci.
• zvíře je PŘENAŠEČ a má jednu zdravou alelu a jednou vadnou alelu (heterozygotní). Zvíře bude předávat mutantní (vadný) gen na polovinu svých potomků. Přenašeči mohou sami také onemocnět.
• zvíře je POSTIŽENÉ, což znamená, že má dvě vadné alely (abnormální homozygot). Postižená zvířata předávají vadné alely na všechny potomky v další generaci, a rozvíjejí se u nich příznaky spojené s touto nemocí. 

 

Dědičnost autosomálně dominantní   Rodiče  Reprodukční buňky Potomek Interpretace pro chov  Interpretace veterinární

NORMALNÍ  x NORMALNÍ

AA a AA 

A/A x A/A

100% AA

100% NORMALNÍ

100% ZDRAVÝ

NORMANÍ x PŘENAŠEČ

AA a AB

A/A x A/B

50% AA

50% AB

50% NORMALNÍ

50% PŘENAŠEČ

50% ZDRAVÝ

50% POSTIŽENÝ

NORMÁLNÍ x POSTIŽENÝ

AA a BB

A/A x B/B 

100% AB 

100% PŘENAŠEČ

100% POSTIŽENÝ

PŘENAŠEČ x PŘENAŠEČ

AB a AB

A/B x A/B

25% AA

50% AB

25% BB

25% NORMÁLNÍ

50% PŘENAŠEČ

25% POSTIŽENÝ

25% ZDRAVÝ

75% POSTIŽENÝ

           

PŘENAŠEČ x POSTIŽENÝ

AB a BB

A/B x B/B 

50% AB

50% BB

50% PŘENAŠEČ

50% POSTIŽENÝ

100% POSTIŽENÝ

POSTIŽENÝ x POSTIŽENÝ

BB a BB

B/B x B/B

100% BB

100% POSTIŽENÝ

100% POSTIŽENÝ

 

STAVY SOUVISEJÍCÍ S POHLAVÍM (X-VÁZANÉ):

Toto jsou obvykle onemocnění, kde se gen nachází na pohlavních chromozomech (X-chromozom a Y-chromozom). Samice má dva X-chromozomy, zatímco samec má pouze jeden X-chromozom a jeden Y-chromozom.

DĚDIČNOST PRO DCERY: VIZ JINÁ DĚDIČNOST, BUĎ AUTOSOMÁLNĚ RECESIVNÍ NEBO AUTOSOMÁLNĚ DOMINANTNÍ.
NÍŽE JE TABULKA PRO DĚDIČNOST SAMČÍHO POTOMKA

 Dědičnost X-vázaná Rodiče Reprodukční buňky Potomek Interpretace pro chov  Interpretace veterinární

NORMÁLNÍ SAMICE x

NORMÁLNÍ SAMEC 

AA a AY

A/A x A/Y

SYNOVÉ 100% AY 

SYNOVÉ 100%  NORMÁLNÍ 

SYNOVÉ 100 % ZDRAVÍ

NORMÁLNÍ  SAMICE x

PŘENAŠEČ  SAMEC

AA a BY

A/A x B/Y

SYNOVÉ 100% AY 

SYNOVÉ 100 %  NORMÁLNÍ

SYNOVÉ 100%  ZDRAVÍ 

PŘENAŠEČ SAMICE x NORMÁLNÍ SAMEC

AB a AY

A/B x A/Y

SYNOVÉ  

50% AY

50% BY

SYNOVÉ  

50% PŘENAŠEČ

50% POSTIŽENÝ

SYNOVÉ

50% ZDRAVÝ

50% POSTIŽENÝ

PŘENAŠEČ SAMICE  x POSTIŽENÝ SAMEC 

AB a BY

A/B x B/Y

SYNOVÉ

50% AY

50% BY

SYNOVÉ

50% PŘENAŠEČ

50% POSTIŽENÝ

SYNOVÉ

50% ZDRAVÝ

50% POSTIŽENÝ

POSTIŽENÁ SAMICE x SAMEC NEZNÁMÝ

BB a AY

B/B x A/Y

SYNOVÉ100% BY

SYNOVÉ 100%POSTIŽENI 

SYNOVÉ 100%POSTIŽENI

POSTIŽENÁ SAMICE x POSTIŽENÝ SAMEC

BB a BY

B/B x B/Y

SYNOVÉ100% BY 

SYNOVÉ 100% POSTIŽENI 

SYNOVÉ 100% POSTIŽENI